tirsdag den 5. juli 2016

Anmeldelse: Bibelen og Koranen af Merete Engel

"Bibelen og Koranen - ligheder og forskelle" af Merete Engel

Det er ikke så tit, jeg anmelder fagbøger her på siden. Faktisk tror jeg ikke, jeg nogensinde har gjort det før nu. Men Merete Engels lettilgængelige indføring i de tre store religioner, Kristendom, Jødedom og Islam, er absolut værd at tage et lille kig på.

Bogen bruges som pensum i religionsundervisningen på HF og Gymnasier flere steder i landet og blev udgivet i 3. udgave som PaperBack på "Haase og Søns Forlag" i 2014.

Indhold:
"Bibelen og Koranen - ligheder og forskelle" giver dig en indføring i Kristendom, Jødedom og Islam. Bogen tager udgangspunkt i de tre store religioners egne skrifter og kommer omkring bl.a. disse emner:
- Religionernes stiftere (Moses, Jesus og Muhammed)
- Skabelsen
- Menneskesynet
- Lov og tro
- Kønsforskelle
- Livets milepæle
- Ritualer og Bøn

Og endelig slutter bogen af med en ultrakort gennemgang af de mest væsentlige trosretninger inden for hver af de tre religioner.

Anmeldelse:
Merete Engel har sat sig for at beskrive ligheder og forskelle mellem Kristendom, Jødedom og Islam. Det er lykkedes hende ganske godt. Især er det prisværdigt, at hun i sin bog forsøger at være tro mod religionernes egenopfattelse, hvilket efter min opfattelse ellers er lidt af en mangelvare. Ofte oplever jeg i faglitteratur om tro, at selvhævdede 'eksperter' gør grin med tro og de troende og forsøger at stille religiøsitet i et dårligt lys. Den følelse sidder jeg ikke tilbage med efter at have læst "Bibelen og Koranen." Tværtimod skinner det igennem, at Engel har besluttet sig for at præsentere de tre religioner på en måde, som hun formentlig har forestillet sig, at tilhængere af religionerne selv ville præsentere deres egen tro.

Bogen kommer omkring nogle af de vigtigste emner og beskriver religionernes syn på de hellige skrifter, menneskesynet, kvindesynet, forholdet til andre religioner, Gudssynet og ikke mindst dagligdagen for den troende på en god måde.

Forfatteren opstiller emnerne, så man får et godt indtryk af forskelle og ligheder og forfatterens beskrivelser er til at forstå for den, der ikke lige har teologisk uddannelse og baggrund, uden at det dermed bliver for fladt for den, der allerede véd lidt mere om religionerne end de fleste.

Hist og pist i bogen er der lagt sider med gul baggrund ind. På disse sider er der lidt tørre fakta, som man kan springe over, hvis man ikke lige er til den slags.

Der er dog også nogle skønhedsfejl, hvilket ikke er overraskende, for det er nu engang noget af en opgave, forfatteren har sat sig for.

Enhver, der skriver en bog som denne, vil bl.a. løbe ind i en væsentlig udfordring, når det gælder fortolkning af religionernes syn på emner, der har potentiale til at støde voldsomt sammen med nutidens kultur og værdier. Det gælder f.eks. kønsspørgsmål og moral, hvor især de klassiske udgaver af Kristendom, Jødedom og Islam har en tilgang, der for alvor kan støde den almindelige dansker på manchetterne. Bogen her er bestemt ingen undtagelse og selv om forfatteren gør, hvad hun kan for at undgå det, kan det ikke lade sig gøre at beskrive religionernes syn på disse områder, uden i nogen grad at vove sig ud i fortolkninger, der ikke kan fastslås som den eneste rette fortolkning.

Eksempelvis beskriver forfatteren i sin gennemgang af Bibelens beretning om syndefaldet, at manden gav kvinden skylden for at have spist af træet til kundskab om godt og ondt, mens kvinden skød skylden på slangen. Dén fortolkning er jeg ikke enig i. Jeg er godt klar over, at mange tolker syndefaldsberetningen på den måde, men jeg mener, det er en fejlfortolkning. Da Gud konfronterer menneskene med deres synd, svarer Adam: "Kvinden, som du satte ved min side, bød mig at spise og så spiste jeg." Det er forståeligt nok, at vi tolker det sådan, at Adam her giver kvinden skylden, men det er taget ud af en kontekst. Inden syndefaldet har Gud jo sagt til Adam, at Han vil skabe kvinden som medhjælp til ham og da Eva så giver Adam den forbudte frugt, stiller han end ikke spørgsmålstegn ved, om det er okay. Det gør han ikke, fordi han betragter Eva som Guds gave og at det derfor må være sådan, at hvis Eva synes, det er okay, så må Gud jo også være enig. Det er jo Ham, der har skabt Eva til Adam. Adam giver dermed ikke Eva skylden. Næh, han giver Gud skylden! Hans konklusion synes at være: "Gud skabte Eva til mig, så hvis hun giver mig af frugten, må hun jo gøre det på Guds vegne og hvis det er en synd, så er det Gud, der har gjort en fejl, da han skabte Eva til mig."

Et andet problem med bogen er, at den har tendens til at sætte lighedstegn mellem Kristendom og Den Danske Folkekirke, forstået på den måde, at forfatteren til tider beskriver Kristendommen i generelle vendinger, selv om det, hun skriver, er specifikt for Folkekirken og ikke generelt for Kristendommen. Eksempelvis omtales "Kristendommens to sakramenter," dvs. dåb og nadver, men her burde der stå "Den Evangelisk-Lutherske Kirkes to sakramenter," idet den katolske kirke har hele 7 sakramenter, mens visse dele af den protestantiske kirke kun har dåben som egentligt sakramente og nadveren betragtes mere som en symbolsk handling (hvilket forfatteren rent faktisk også kommer ind på) og i nogle protestantiske kirker har man slet ingen sakramenter, men betragter både dåb og nadver som rene symbolhandlinger.

Alligevel vil jeg anbefale bogen som en god begyndelse, hvis du er interesseret i at vide lidt mere om de tre store religioner. Selv om bogen har sine skønhedsfejl, er det lykkedes forfatteren ganske godt at beskrive religionerne på en neutral måde og bogen er god at blive klogere af.

Generel info om bogen:
Titel: "Bibelen og Koranen - ligheder og forskelle"
Forfatter: Merete Engel
Udgivelsesår: 2014 (tidligere udgaver i 2010 og 2012)
Forlag: Haas og Søns Forlag
ISBN: 978-87-559-1281-6

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Tak for din kommentar! Det er altid en glæde at få respons!

Hvis du har kommenteret som anonym, kan du altid vende tilbage til indlægget og se, om der er blevet svaret på din kommentar.

Har du derimod identificeret dig selv, f.eks. som registreret bruger eller med din Googlekonto, kan du vælge at få tilsendt besked ved at sætte vinge ved boksen "Underret mig."