mandag den 17. august 2015

Social Kapital i Det Tværfaglige

I år fik jeg endelig afsluttet min pædagoguddannelse med en blinkende 12'er for min Bacheloropgave!

Det var en dejlig måde at slutte uddannelsen af på og jeg er blevet spurgt af flere, om ikke de må se min opgave. Det har jeg ikke rigtig gjort noget ved, men så i dag kom jeg til at tænke på, hvor meget jeg selv gik på jagt efter eksempler på opgaver, der resulterede i gode karakterer.

Derfor har jeg nu lagt min skrevne opgave ud til download for alle, der kunne være interesserede.

Er du studerende eller er du bare alment interesseret i emnet, er du altså meget velkommen til at læse opgaven.

Emnet for opgaven er "Social Kapital i Det Tværfaglige" og jeg bruger i opgaven Pierre Bourdieu's teorier om social adfærd som grundlag.Opgaven handler om, hvordan vi som pædagoger kan navigere i et samarbejde med faggrupper, der i værdier og kultur ligger langt fra den pædagogiske kultur.

Her får du lige en opsummering i form af det abstrakt, jeg lavede i forbindelse med opgaven:

AbstraktFængselsbetjentes habitus hviler i nogen grad på kontrol, autoritet og hierarki; elementer, der virker demotiverende og som derfor stiller pædagogen, der skal fungere som misbrugsbehandler, følgende udfordring:
Hvordan sikrer pædagogen optimale rammer for motivationsarbejde i spændingsfeltet mellem egen og andre faggruppers habitus?
Med reference til Bourdieus teorier om social adfærd konkluderer denne skrivelse, at gennem kætteri kan pædagogen subtilt ændre dele af feltets doxa. Med udgangspunkt i dagligdagen på en misbrugsafdeling gives konkrete eksempler på udfordringer og afprøvede metoder til at fremme bedst mulige rammer for motivationsarbejdet.

Udover Bordieu inddrager jeg i opgaven teorier om "Nærmeste UdviklingsZone," Miller og Rollnicks "Motivationssamtalen" og overordnede teorier om adfærdsmodifikation.

Endvidere opstiller jeg potentielle konflikter mellem adfærdsmodifikation og kognitiv terapi.

Men mit hovedfokus er altså rent praktiske eksempler på, hvad man "hands on" kan gøre for at fremme samarbejdet uden at miste sig selv undervejs.

God fornøjelse med læsningen og held og lykke med din eksamen!

Opgaven kan downloades her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Tak for din kommentar! Det er altid en glæde at få respons!

Hvis du har kommenteret som anonym, kan du altid vende tilbage til indlægget og se, om der er blevet svaret på din kommentar.

Har du derimod identificeret dig selv, f.eks. som registreret bruger eller med din Googlekonto, kan du vælge at få tilsendt besked ved at sætte vinge ved boksen "Underret mig."